KPPSP Radziejów

NABÓR DO SŁUŻBY

WYNIKI  III ETAPU
- Naboru do służby przygotowawczej w komendzie Powiatowej PSP
w Aleksandrowie Kujawskim

Dnia 22 października br. odbył się kolejny etap postępowania kwalifikacyjnego kandydatów do służby w Komendzie Powiatowej PSP w Aleksandrowie Kujawskim - sprawdzian braku lęku wysokości.

Próbę wysokościową zaliczyli kandydaci z numerami 1, 7 przystępując tym samym do kolejnego etapu - sprawdzianu z pływania. Próba zaliczona przez kandydatów z numerami 1, 7.

Kolejny etap naboru kadydatów do służby odbędzie się dnia 26 października br. w budynku komendy przy ul. Halinowo 2a. Kandydaci z numerami 1 i 7 proszeni są o przybycie na godzinę 9.30

------------------------

WYNIKI  II ETAPU
- Naboru do służby przygotowawczej w komendzie Powiatowej PSP
w Aleksandrowie Kujawskim

 

Po przeprowadzeniu w dniu 17 Października 2018 r. testów sprawności fizycznej  (tj. podciąganie na drążku, bieg po kopercie, beep test.) do kolejnego III etapu naboru, tj. sprawdzianu braku lęku wysokości, zakwalifikowały się osoby z poniższymi numerami identyfikacyjnymi:

 

1 i 7

 

Próba wysokościowa odbędzie się dnia 22 października 2018 r., godz. 09:00 w siedzibie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej
w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Halinowo 2a. Przed przystąpieniem do testu przedstawić należy dokument tożsamości ze zdjęciem.

 

Zaliczenie próby wysokościowej kwalifikuje kandydatów do kolejnego IV etapu naboru– sprawdzianu z pływania, który odbędzie się na basenie w Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowo Rehabilitacyjnym w Ciechocinku, ul. Wojska Polskiego 5
 (obowiązkowo czepek i klapki).

WYNIKI  I  ETAPU
- Naboru do służby przygotowawczej w komendzie Powiatowej PSP
w Aleksandrowie Kujawskim

Dnia 12 października 2018 r. Komisja ds. rekrutacji kandydatów do służby w PSP sprawdziła dokumenty pod względem formalnym  i do następnego etapu postępowania zakwalifikowała kandydatów z numerami od 1 do 11.

Dodatkowe informacje:

Etap II  -  Test sprawności fizycznej odbędzie się w dniu 17 października br. od godziny 08.00 na Hali Sportowej OSIR Ciechocinek przy ulicy Lipnowskiej 11 c.

Podczas testów sprawności obowiązuje ubiór sportowy. Przed przystąpieniem do każdej próby przedstawić należy dokument tożsamości ze zdjęciem oraz oryginalne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem przystąpienia do testu.

 

----------------------------------

OGŁOSZENIE O NABORZE DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ
W KOMENDZIE POWIATOWEJ PSP W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

Komendant Powiatowy PSP w Aleksandrowie Kujawskim  ogłasza nabór do służby przygotowawczej
w Komendzie Powiatowej PSP w Aleksandrowie Kujawskim na 1  stanowisko wymagające szczególnych predyspozycji i umiejętności.

·       Liczba wolnych stanowisk:    1,

·       Nazwa stanowisk: stażysta - docelowo starszy ratownik kierowca

·       System pełnienia służby: zmianowy rozkład czasu służby

·       Miejsce pełnienia służby:
        Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza w Aleksandrowie Kuj.
        lub Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza w Ciechocinku,

·       Planowany termin przyjęcia do służby: I -II kwartał 2019 r.

Termin składania dokumentów upływa z dniem 11 października 2018 r.

Przeczytaj treść ogłoszenia : TUTAJ

Załącznik nr 1 - Oświadczenie

Załącznik nr 2 - Zaświadczenie lekarskie 

 

KPPSP Aleksandrów Kujawski
87-700 Aleksandrów Kujawski, ul. Halinowo 2a
Tel. 54 231 89 00 (centrala)
Tel. / Fax. 54 282 40 60

Numer alarmowy
998 lub 112
Polecane strony
BIP