KPPSP Radziejów

NABÓR DO SŁUŻBY

Wyniki I etapu do służby w Komendy Powiatowej PSP w Aleksandrowie Kujawskim

Dnia 28 stycznia 2020 r. Komisja ds. rekrutacji kandydatów do służby w PSP sprawdziła dokumenty pod względem formalnym  i do następnego etapu postępowania zakwalifikowała kandydatów z numerami

od 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 15,

Dodatkowe informacje:

Etap II  -  Test sprawności fizycznej odbędzie się w dniu 30 stycznia  br. od godziny 09.00 w Hali Sportowej OSIR Ciechocinek przy ulicy Lipnowskiej 11 c.

Podczas testów sprawności obowiązuje ubiór sportowy. Przed przystąpieniem do każdej próby przedstawić należy dokument tożsamości ze zdjęciem oraz oryginalne  zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem przystąpienia do testu.

Jednocześnie informuję, iż osoby które nie będą obecne w dniu 30 stycznia na testach ( z uwagi na dostarczenie dokumentów potwierdzający zaliczenie testów sprawności fizycznej w innej komendzie) zobowiązane są do dostarczenia oryginału zaświadczenia  lekarskiego  na kolejne etapy postępowania tj: Sprawdzian braku lęku wysokości, oraz sprawdzian z pływania.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE DO SŁUŻBY

W KOMENDZIE POWIATOWEJ PSP W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

Komendant Powiatowy PSP w Aleksandrowie Kujawskim  ogłasza nabór do służby przygotowawczej 
w Komendzie Powiatowej PSP w Aleksandrowie Kujawskim 

-  Liczba wolnych stanowisk: 1,
-  Nazwa stanowisk: stażysta - docelowo starszy ratownik kierowca
-  System pełnienia służby:  zmianowy rozkład czasu służby
-  Miejsce pełnienia służby: Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza w Aleksandrowie Kuj.
   lub Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza w Ciechocinku,
Planowany termin przyjęcia do służby: II kwartał 2020 r.

Termin składania dokumentów upływa z dniem 24 stycznia 2020 r.

Przeczytaj treść ogłoszenia : TUTAJ

Załącznik nr 1 - Oświadczenie

Załącznik nr 2 - Zaświadczenie lekarskie 

-----------------------------------------------------------------------

Zakończenie naboru kandydatów do służby w PSP.

Informuję, iż zakończył się ostatni etap naboru do służby w PSP – ustalenie zdolności fizycznej
i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej.

W wyniku naboru kandydatów do służby w PSP, który odbywał się w okresie 09.09-23.09.2019 wyłoniono 2 kandydatów, którzy otrzymali pozytywne orzeczenia Kujawsko-Pomorskiej Komisji Lekarskiej MSWiA w Bydgoszczy, co ostatecznie zakończyło postępowanie kwalifikacyjne.

-----------------------------------------------------------------------

Zakończenie naboru kandydatów do służby w PSP.

Informuję, iż zakończył się ostatni etap naboru do służby w PSP – ustalenie zdolności fizycznej
i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej.

W wyniku naboru kandydatów do służby w PSP, który odbywał się w okresie 29.03-12.04.2019 wyłoniono 2 kandydatów, którzy otrzymali pozytywne orzeczenia Kujawsko-Pomorskiej Komisji Lekarskiej MSWiA w Bydgoszczy, co ostatecznie zakończyło postępowanie kwalifikacyjne.

-----------------------------------------------------------------------

Wyniki naboru do służby w Komendzie Powiatowej PSP w Aleksandrowie Kujawskim

Komisja do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego dotyczącego wyboru kandydatów do służby przeprowadziła kolejny etap postępowania kwalifikacyjnego, jakim była ocena złożonych dokumentów a następnie zaprosiła kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną, którą przeprowadzono w dniu 07 października br.

Kandydaci z poniższymi numerami identyfikacyjnymi uzyskali pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej :

4, 8, 15, 17

Po weryfikacji łącznej liczby punktów uzyskanych przez kandydatów w poszczególnych etapach postępowania została ustalona następująca kolejność:

1 – kandydat z numerem identyfikacyjnym - 4
2 - kandydat z numerem identyfikacyjnym  - 8

3 - kandydat z numerem identyfikacyjnym – 15
4 - kandydat z numerem identyfikacyjnym – 17

W związku z powyższym kandydaci z numerami 4, 8,  zostaną skierowani do Kujawsko – Pomorskiej Rejonowej Komisji Lekarskiej MSWIA w Bydgoszczy, celem ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w PSP.

W przypadku gdy komisja lekarska podległa ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych orzeknie, że kandydat jest niezdolny do służby w PSP, na badania lekarskie kieruje się kolejnego kandydata z najwyższą liczbą punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym ( dot. kandydatów z numerami 15, 17).

 

Wyniki V etapu naboru do służby w Komendzie Powiatowej PSP w Aleksandrowie Kuj.

Komisja do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego dotyczącego wyboru kandydatów do służby przeprowadziła V etap postępowania kwalifikacyjnego, jakim była ocena złożonych dokumentów. 

Kolejny etap - naboru kandydatów do służby odbędzie się dnia 07 października br. w budynku komendy przy ul. Halinowo 2a.

Kandydaci z numerami 4, 7, 8,  proszeni są o przybycie na rozmowę kwalifikacyjną na godzinę 10.30, 

Kandydaci z numerami  13, 15, 17, 18 – na godzinę 11.00

-------------------

Wyniki IIIi IV etapu naboru do służby w Komendzie Powiatowej PSP w Aleksandrowie Kuj.

Dnia 2 października br. odbył się kolejny etap postępowania kwalifikacyjnego kandydatów do służby w Komendzie Powiatowej PSP w Aleksandrowie Kujawskim - sprawdzian braku lęku wysokości.

Próbę wysokościową zaliczyli kandydaci z numerami 4, 7, 8, 13, 15, 17, 18 przystępując tym samym do kolejnego IV etapu - sprawdzianu z pływania. Próba zaliczona przez wszystkich kandydatów.

-------------------

Wyniki II etapu naboru do służby w Komendzie Powiatowej PSP w Aleksandrowie Kuj.

Po przeprowadzeniu w dniu 27 września 2019 r. testów sprawności fizycznej  (tj. podciąganie na drążku, bieg po kopercie, beep test.) do kolejnego, III etapu naboru, tj. sprawdzianu braku lęku wysokości, zakwalifikowały się osoby z poniższymi numerami identyfikacyjnymi:

 

7

8

13

15

17  

18

 

 

 

Próba wysokościowa odbędzie się w dniu 02.10.2019 r., godz. 09:00
w siedzibie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Ciechocinku ul. Strażacka 1.  Przed przystąpieniem do testu przedstawić należy dokument tożsamości ze zdjęciem.

Zaliczenie próby wysokościowej kwalifikuje kandydatów do kolejnego IV etapu naboru– sprawdzianu z pływania, który odbędzie się na basenie w Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowo Rehabilitacyjnym w Ciechocinku, ul. Wojska Polskiego 5
( obowiązkowo czepek i klapki ).

Jednocześnie informuję, iż osoby które do chwili obecnej nie dostarczyły zaświadczenia lekarskiego zobowiązane są do okazania oryginału w dniu przeprowadzenia powyższych etapów postępowania.

---------------------------

Wyniki I etapu naboru do służby w Komendzie Powiatowej PSP w Aleksandrowie Kujawskim

Dnia 24 września 2019 r. Komisja ds. rekrutacji kandydatów do służby w PSP sprawdziła dokumenty pod względem formalnym  i do następnego etapu postępowania zakwalifikowała kandydatów z numerami

od 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

Dodatkowe informacje:

Etap II  -  Test sprawności fizycznej odbędzie się w dniu 27 września br. od godziny 11.00 w Hali Sportowej OSIR Ciechocinek przy ulicy Lipnowskiej 11 c.

Podczas testów sprawności obowiązuje ubiór sportowy. Przed przystąpieniem do każdej próby przedstawić należy dokument tożsamości ze zdjęciem oraz oryginalne  zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem przystąpienia do testu.

Jednocześnie informuję, iż osoby które nie będą obecne w dniu 27 września na testach ( z uwagi na dostarczenie dokumentów potwierdzający zaliczenie testów sprawności fizycznej w innej komendzie) zobowiązane są do dostarczenia oryginału zaświadczenia  lekarskiego  na kolejne etapy postępowania tj: Sprawdzian braku lęku wysokości, oraz sprawdzian z pływania.

--------------

OGŁOSZENIE O NABORZE DO SŁUŻBY
W KOMENDZIE POWIATOWEJ PSP W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

Komendant Powiatowy PSP w Aleksandrowie Kujawskim  ogłasza nabór do służby przygotowawczej 
w Komendzie Powiatowej PSP w Aleksandrowie Kujawskim na 2 stanowiska wymagające szczególnych predyspozycji i umiejętności.

-  Liczba wolnych stanowisk: 2,
-  Nazwa stanowisk: stażysta - docelowo starszy ratownik kierowca
-  System pełnienia służby:  zmianowy rozkład czasu służby
-  Miejsce pełnienia służby: Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza w Aleksandrowie Kuj.
   lub Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza w Ciechocinku,
Planowany termin przyjęcia do służby: I kwartał 2020 r.

Termin składania dokumentów upływa z dniem 23 września 2020 r.

Przeczytaj treść ogłoszenia : TUTAJ

Załącznik nr 1 - Oświadczenie

Załącznik nr 2 - Zaświadczenie lekarskie 

 

 

 

 

Kampanie społeczne
KPPSP Aleksandrów Kujawski
87-700 Aleksandrów Kujawski, ul. Halinowo 2a
Tel. 54 231 89 00 (centrala)
Tel. / Fax. 54 282 40 60

Numer alarmowy
998 lub 112