KPPSP Radziejów

NABÓR DO SŁUŻBY

Komunikat 6 w sprawie naboru do służby w PSP

 

Komunikat 5 - ustalenie nowego terminu rozmowy kwalifikacyjne

Informacja w sprawie naboru do służby w PSP

 

------------------------------------

 

Komunikat 2 - wyniki II etapu naboru do służby

Komunikat 1 - wyniki I etapu naboru do służby 

--------------------------

OGŁOSZENIE O NABORZE DO SŁUŻBY
W KOMENDZIE POWIATOWEJ PSP W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

Komendant Powiatowy PSP w Aleksandrowie Kujawskim  ogłasza nabór do służby przygotowawczej 
w Komendzie Powiatowej PSP w Aleksandrowie Kujawskim 

-  Liczba wolnych stanowisk: 2,
-  Nazwa stanowisk: stażysta - docelowo starszy ratownik kierowca
-  System pełnienia służby:  zmianowy rozkład czasu służby
-  Miejsce pełnienia służby: Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza w Aleksandrowie Kuj.
   lub Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza w Ciechocinku,
Planowany termin przyjęcia do służby: II/III kwartał 2021 r.

Termin składania dokumentów upływa z dniem 20 października 2020 r.

Przeczytaj treść ogłoszenia : TUTAJ

Załącznik nr 1 - Oświadczenie + klauzula

Załącznik nr 2 - Zaświadczenie lekarskie 

---------------------------------------------------------------

KOMUNIKAT 4

w sprawie postępowania kwalifikacyjnego
w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Aleksandrowie Kujawskim

 

 

-------------------------------------------

KOMUNIKAT 2
w sprawie wznowienia postępowania kwalifikacyjnego
w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim

-----------------------------------------------

 

OGŁOSZENIE O NABORZE DO SŁUŻBY

W KOMENDZIE POWIATOWEJ PSP W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

Komendant Powiatowy PSP w Aleksandrowie Kujawskim  ogłasza nabór do służby przygotowawczej 
w Komendzie Powiatowej PSP w Aleksandrowie Kujawskim 

-  Liczba wolnych stanowisk: 1,
-  Nazwa stanowisk: stażysta - docelowo starszy ratownik kierowca
-  System pełnienia służby:  zmianowy rozkład czasu służby
-  Miejsce pełnienia służby: Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza w Aleksandrowie Kuj.
   lub Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza w Ciechocinku,
Planowany termin przyjęcia do służby: II kwartał 2020 r.

Termin składania dokumentów upływa z dniem 18 marca 2020 r.

Przeczytaj treść ogłoszenia : TUTAJ

Załącznik nr 1 - Oświadczenie + klauzula

Załącznik nr 2 - Zaświadczenie lekarskie 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie wyników naboru do służby
w Komendzie Powiatowej PSP w Aleksandrowie Kujawskim

Dnia 11 lutego br. odbył się kolejny etap postępowania kwalifikacyjnego kandydatów do służby
w Komendzie Powiatowej PSP w Aleksandrowie Kujawskim - sprawdzian braku lęku wysokości.

Próbę wysokościową zaliczyli kandydaci z numerami 4, 5 - przystępując tym samym do kolejnego
IV etapu - sprawdzianu z pływania. Próba zaliczona przez wszystkich kandydatów.

Komisja przeprowadziła V etap postępowania kwalifikacyjnego, jakim była ocena złożonych dokumentów, a następnie przeprowadziła rozmowę kwalifikacyjną.

Kandydaci z poniższymi numerami identyfikacyjnymi uzyskali pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej :   4, 5.

Po weryfikacji łącznej liczby punktów uzyskanych przez kandydatów w poszczególnych etapach postępowania została ustalona następująca kolejność:

1 – kandydat z numerem identyfikacyjnym - 5
2 - kandydat z numerem identyfikacyjnym  - 4

W związku z powyższym kandydat z numerem 5, zostanie skierowany do Kujawsko – Pomorskiej Rejonowej Komisji Lekarskiej MSWIA w Bydgoszczy, celem ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w PSP.

W przypadku gdy komisja lekarska podległa ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych orzeknie, że kandydat jest niezdolny do służby w PSP, na badania lekarskie kieruje się kolejnego kandydata z najwyższą liczbą punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym ( dot. kandydata z numerem 4).

------------------------------------

 

 

 

Wyniki II etapu do służby w Komendy Powiatowej PSP w Aleksandrowie Kujawskim

Po przeprowadzeniu w dniu 30 stycznia 2020 r. testów sprawności fizycznej  (tj. podciąganie na drążku, bieg po kopercie, beep test.) do kolejnego, III etapu naboru, tj. sprawdzianu braku lęku wysokości oraz pływania, zakwalifikowały się osoby z poniższymi numerami identyfikacyjnymi:

4,

5,

 

Próba wysokościowa odbędzie się w dniu 11.02.2020 r., godz. 09:00 w siedzibie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Ciechocinku ul. Strażacka 1.  Przed przystąpieniem do testu przedstawić należy dokument tożsamości ze zdjęciem.

Zaliczenie próby wysokościowej kwalifikuje kandydatów do kolejnego IV etapu naboru– sprawdzianu
z pływania, który odbędzie się na basenie w Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowo Rehabilitacyjnym
w Ciechocinku, ul. Wojska Polskiego 5 ( obowiązkowo czepek i klapki ).

Informuję, iż rozmowa kwalifikacyjna ze względów organizacyjnych zostanie przeprowadzona po zaliczeniu kolejnych etapów III i IV  oraz dokonaniu oceny dokumentów przez komisję w dniu 11.02.2020 r.

Jednocześnie informuję, iż osoby które do chwili obecnej nie dostarczyły zaświadczenia lekarskiego zobowiązane są do okazania oryginału w dniu przeprowadzenia powyższych etapów postępowania.

----------------------------------------------

Wyniki I etapu do służby w Komendy Powiatowej PSP w Aleksandrowie Kujawskim

Dnia 28 stycznia 2020 r. Komisja ds. rekrutacji kandydatów do służby w PSP sprawdziła dokumenty pod względem formalnym  i do następnego etapu postępowania zakwalifikowała kandydatów z numerami

od 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 15,

Dodatkowe informacje:

Etap II  -  Test sprawności fizycznej odbędzie się w dniu 30 stycznia  br. od godziny 09.00 w Hali Sportowej OSIR Ciechocinek przy ulicy Lipnowskiej 11 c.

Podczas testów sprawności obowiązuje ubiór sportowy. Przed przystąpieniem do każdej próby przedstawić należy dokument tożsamości ze zdjęciem oraz oryginalne  zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem przystąpienia do testu.

Jednocześnie informuję, iż osoby które nie będą obecne w dniu 30 stycznia na testach ( z uwagi na dostarczenie dokumentów potwierdzający zaliczenie testów sprawności fizycznej w innej komendzie) zobowiązane są do dostarczenia oryginału zaświadczenia  lekarskiego  na kolejne etapy postępowania tj: Sprawdzian braku lęku wysokości, oraz sprawdzian z pływania.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE DO SŁUŻBY

W KOMENDZIE POWIATOWEJ PSP W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

Komendant Powiatowy PSP w Aleksandrowie Kujawskim  ogłasza nabór do służby przygotowawczej 
w Komendzie Powiatowej PSP w Aleksandrowie Kujawskim 

-  Liczba wolnych stanowisk: 1,
-  Nazwa stanowisk: stażysta - docelowo starszy ratownik kierowca
-  System pełnienia służby:  zmianowy rozkład czasu służby
-  Miejsce pełnienia służby: Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza w Aleksandrowie Kuj.
   lub Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza w Ciechocinku,
Planowany termin przyjęcia do służby: II kwartał 2020 r.

Termin składania dokumentów upływa z dniem 24 stycznia 2020 r.

Przeczytaj treść ogłoszenia : TUTAJ

Załącznik nr 1 - Oświadczenie

Załącznik nr 2 - Zaświadczenie lekarskie 

-----------------------------------------------------------------------

Zakończenie naboru kandydatów do służby w PSP.

Informuję, iż zakończył się ostatni etap naboru do służby w PSP – ustalenie zdolności fizycznej
i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej.

W wyniku naboru kandydatów do służby w PSP, który odbywał się w okresie 09.09-23.09.2019 wyłoniono 2 kandydatów, którzy otrzymali pozytywne orzeczenia Kujawsko-Pomorskiej Komisji Lekarskiej MSWiA w Bydgoszczy, co ostatecznie zakończyło postępowanie kwalifikacyjne.

-----------------------------------------------------------------------

Zakończenie naboru kandydatów do służby w PSP.

Informuję, iż zakończył się ostatni etap naboru do służby w PSP – ustalenie zdolności fizycznej
i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej.

W wyniku naboru kandydatów do służby w PSP, który odbywał się w okresie 29.03-12.04.2019 wyłoniono 2 kandydatów, którzy otrzymali pozytywne orzeczenia Kujawsko-Pomorskiej Komisji Lekarskiej MSWiA w Bydgoszczy, co ostatecznie zakończyło postępowanie kwalifikacyjne.

-----------------------------------------------------------------------

Wyniki naboru do służby w Komendzie Powiatowej PSP w Aleksandrowie Kujawskim

Komisja do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego dotyczącego wyboru kandydatów do służby przeprowadziła kolejny etap postępowania kwalifikacyjnego, jakim była ocena złożonych dokumentów a następnie zaprosiła kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną, którą przeprowadzono w dniu 07 października br.

Kandydaci z poniższymi numerami identyfikacyjnymi uzyskali pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej :

4, 8, 15, 17

Po weryfikacji łącznej liczby punktów uzyskanych przez kandydatów w poszczególnych etapach postępowania została ustalona następująca kolejność:

1 – kandydat z numerem identyfikacyjnym - 4
2 - kandydat z numerem identyfikacyjnym  - 8

3 - kandydat z numerem identyfikacyjnym – 15
4 - kandydat z numerem identyfikacyjnym – 17

W związku z powyższym kandydaci z numerami 4, 8,  zostaną skierowani do Kujawsko – Pomorskiej Rejonowej Komisji Lekarskiej MSWIA w Bydgoszczy, celem ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w PSP.

W przypadku gdy komisja lekarska podległa ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych orzeknie, że kandydat jest niezdolny do służby w PSP, na badania lekarskie kieruje się kolejnego kandydata z najwyższą liczbą punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym ( dot. kandydatów z numerami 15, 17).

 

Wyniki V etapu naboru do służby w Komendzie Powiatowej PSP w Aleksandrowie Kuj.

Komisja do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego dotyczącego wyboru kandydatów do służby przeprowadziła V etap postępowania kwalifikacyjnego, jakim była ocena złożonych dokumentów. 

Kolejny etap - naboru kandydatów do służby odbędzie się dnia 07 października br. w budynku komendy przy ul. Halinowo 2a.

Kandydaci z numerami 4, 7, 8,  proszeni są o przybycie na rozmowę kwalifikacyjną na godzinę 10.30, 

Kandydaci z numerami  13, 15, 17, 18 – na godzinę 11.00

-------------------

Wyniki IIIi IV etapu naboru do służby w Komendzie Powiatowej PSP w Aleksandrowie Kuj.

Dnia 2 października br. odbył się kolejny etap postępowania kwalifikacyjnego kandydatów do służby w Komendzie Powiatowej PSP w Aleksandrowie Kujawskim - sprawdzian braku lęku wysokości.

Próbę wysokościową zaliczyli kandydaci z numerami 4, 7, 8, 13, 15, 17, 18 przystępując tym samym do kolejnego IV etapu - sprawdzianu z pływania. Próba zaliczona przez wszystkich kandydatów.

-------------------

Wyniki II etapu naboru do służby w Komendzie Powiatowej PSP w Aleksandrowie Kuj.

Po przeprowadzeniu w dniu 27 września 2019 r. testów sprawności fizycznej  (tj. podciąganie na drążku, bieg po kopercie, beep test.) do kolejnego, III etapu naboru, tj. sprawdzianu braku lęku wysokości, zakwalifikowały się osoby z poniższymi numerami identyfikacyjnymi:

 

7

8

13

15

17  

18

 

 

 

Próba wysokościowa odbędzie się w dniu 02.10.2019 r., godz. 09:00
w siedzibie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Ciechocinku ul. Strażacka 1.  Przed przystąpieniem do testu przedstawić należy dokument tożsamości ze zdjęciem.

Zaliczenie próby wysokościowej kwalifikuje kandydatów do kolejnego IV etapu naboru– sprawdzianu z pływania, który odbędzie się na basenie w Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowo Rehabilitacyjnym w Ciechocinku, ul. Wojska Polskiego 5
( obowiązkowo czepek i klapki ).

Jednocześnie informuję, iż osoby które do chwili obecnej nie dostarczyły zaświadczenia lekarskiego zobowiązane są do okazania oryginału w dniu przeprowadzenia powyższych etapów postępowania.

---------------------------

Wyniki I etapu naboru do służby w Komendzie Powiatowej PSP w Aleksandrowie Kujawskim

Dnia 24 września 2019 r. Komisja ds. rekrutacji kandydatów do służby w PSP sprawdziła dokumenty pod względem formalnym  i do następnego etapu postępowania zakwalifikowała kandydatów z numerami

od 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

Dodatkowe informacje:

Etap II  -  Test sprawności fizycznej odbędzie się w dniu 27 września br. od godziny 11.00 w Hali Sportowej OSIR Ciechocinek przy ulicy Lipnowskiej 11 c.

Podczas testów sprawności obowiązuje ubiór sportowy. Przed przystąpieniem do każdej próby przedstawić należy dokument tożsamości ze zdjęciem oraz oryginalne  zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem przystąpienia do testu.

Jednocześnie informuję, iż osoby które nie będą obecne w dniu 27 września na testach ( z uwagi na dostarczenie dokumentów potwierdzający zaliczenie testów sprawności fizycznej w innej komendzie) zobowiązane są do dostarczenia oryginału zaświadczenia  lekarskiego  na kolejne etapy postępowania tj: Sprawdzian braku lęku wysokości, oraz sprawdzian z pływania.

--------------

OGŁOSZENIE O NABORZE DO SŁUŻBY
W KOMENDZIE POWIATOWEJ PSP W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

Komendant Powiatowy PSP w Aleksandrowie Kujawskim  ogłasza nabór do służby przygotowawczej 
w Komendzie Powiatowej PSP w Aleksandrowie Kujawskim na 2 stanowiska wymagające szczególnych predyspozycji i umiejętności.

-  Liczba wolnych stanowisk: 2,
-  Nazwa stanowisk: stażysta - docelowo starszy ratownik kierowca
-  System pełnienia służby:  zmianowy rozkład czasu służby
-  Miejsce pełnienia służby: Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza w Aleksandrowie Kuj.
   lub Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza w Ciechocinku,
Planowany termin przyjęcia do służby: I kwartał 2020 r.

Termin składania dokumentów upływa z dniem 23 września 2020 r.

Przeczytaj treść ogłoszenia : TUTAJ

Załącznik nr 1 - Oświadczenie

Załącznik nr 2 - Zaświadczenie lekarskie 

 

 

 

 

Kampanie społeczne
KPPSP Aleksandrów Kujawski
87-700 Aleksandrów Kujawski, ul. Halinowo 2a
Tel. 54 231 89 00 (centrala)
Tel. / Fax. 54 282 40 60

Numer alarmowy
998 lub 112