KPPSP Radziejów

NABÓR DO SŁUŻBY

Wyniki naboru do służby przygotowawczej w PSP

Komisja do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego dotyczącego wyboru kandydatów do służby przeprowadziła V etap postępowania kwalifikacyjnego, jakim była ocena złożonych dokumentów a następnie zaprosiła kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną, którą przeprowadzono w dniu 29 kwietnia br.

Kandydaci z poniższymi numerami identyfikacyjnymi uzyskali pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej :

2, 8, 9, 13, 20

Po weryfikacji łącznej liczby punktów uzyskanych przez kandydatów w poszczególnych etapach postępowania została ustalona następująca kolejność:

1 – kandydat z numerem identyfikacyjnym - 9
2 - kandydat z numerem identyfikacyjnym  - 2

3 - kandydat z numerem identyfikacyjnym – 13
4 - kandydat z numerem identyfikacyjnym – 20
5 - kandydat z numerem identyfikacyjnym – 8

W związku z powyższym kandydaci z numerami 9, 2, 13  zostaną skierowani do Kujawsko – Pomorskiej Rejonowej Komisji Lekarskiej MSWIA w Bydgoszczy, celem ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w PSP.

W przypadku gdy komisja lekarska podległa ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych orzeknie, że kandydat jest niezdolny do służby w PSP, na badania lekarskie kieruje się kolejnego kandydata z najwyższą liczbą punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym ( dot. kandydatów z numerami 20,8).

 

Wyniki II etapu naboru do służby przygotowawczej w PSP

Po przeprowadzeniu w dniu 23 kwietnia 2019 r. testów sprawności fizycznej  (tj. podciąganie na drążku, bieg po kopercie, beep test.) do kolejnego III etapu naboru, tj. sprawdzianu braku lęku wysokości, zakwalifikowały się osoby z poniższymi numerami identyfikacyjnymi:

2

4

6

8

9  

13

20

 

 

Próba wysokościowa odbędzie się dnia 25.04. 2019 r., godz. 09:00 w siedzibie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Ciechocinku ul. Strażacka 1.  Przed przystąpieniem do testu przedstawić należy dokument tożsamości ze zdjęciem.

Zaliczenie próby wysokościowej kwalifikuje kandydatów do kolejnego IV etapu naboru– sprawdzianu z pływania, który odbędzie się na basenie w Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowo Rehabilitacyjnym w Ciechocinku, ul. Wojska Polskiego 5 ( obowiązkowo czepek i klapki ).

Jednocześnie informuję, iż osoby które do chwili obecnej nie dostarczyły zaświadczenia lekarskiego zobowiązane są do okazania oryginału w dniu przeprowadzenia powyższych etapów postępowania.

--------------------------------------

Wyniki I etapu naboru do służby przygotowawczej w PSP

Dnia 15 kwietnia 2019 r. Komisja ds. rekrutacji kandydatów do służby w PSP sprawdziła dokumenty pod względem formalnym  i do następnego etapu postępowania zakwalifikowała kandydatów z numerami od 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 .

Dodatkowe informacje:

Etap II  -  Test sprawności fizycznej odbędzie się w dniu 23 kwietnia br. od godziny 09.00 na Hali Sportowej OSIR Ciechocinek przy ulicy Lipnowskiej 11 c.

Podczas testów sprawności obowiązuje ubiór sportowy. Przed przystąpieniem do każdej próby przedstawić należy dokument tożsamości ze zdjęciem oraz oryginalne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem przystąpienia do testu.

Jednocześnie informuję, iż osoby które nie będą obecne w dniu23 kwietnia na testach ( z uwagi na dostarczenie dokumentów potwierdzający zaliczenie testów sprawności fizycznej w innej komendzie) zobowiązane są do dostarczenia oryginału zaświadczenia  lekarskiego  na kolejne etapy postępowania tj: Sprawdzian braku lęku wysokości, oraz sprawdzian z pływania.

 

-----

Komendant Powiatowy PSP w Aleksandrowie Kujawskim  ogłasza nabór do służby przygotowawczej

w Komendzie Powiatowej PSP w Aleksandrowie Kujawskim na 3 stanowiska wymagające szczególnych predyspozycji i umiejętności.

-  Liczba wolnych stanowisk: 3,
-  Nazwa stanowisk: stażysta - docelowo starszy ratownik kierowca
-  System pełnienia służby:  zmianowy rozkład czasu służby
-  Miejsce pełnienia służby: Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza w Aleksandrowie Kuj.
   lub Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza w Ciechocinku,
Planowany termin przyjęcia do służby: II/III kwartał 2019 r.

Termin składania dokumentów upływa z dniem 12 kwietnia 2019 r.

Przeczytaj treść ogłoszenia : TUTAJ

Załącznik nr 1 - Oświadczenie

Załącznik nr 2 - Zaświadczenie lekarskie 

 

 

 

Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim
ogłasza nabór do pracy na stanowisko

Technik w sekcji kontrolno – rozpoznawczej i bhp

Szczegóły ogłoszenia

 

 

 

 

 

 

Informuję, iż zakończył się ostatni etap postępowania kwalifikacyjnego kandydatów do służby w Komendzie Powiatowej PSP w Aleksandrowie Kujawskim, który odbywał się w dniach 26.09.2018 - 11.10.2018 r. W wyniku orzeczenia lekarskiego skierowany do Kujawsko -Pomorskiej Komisju Lekarskiej MSWiA w Bydgoszczy kandydat uzyskał zdolność do służby w PSP i zostanie przyjęty do służby w tutejszej komendzie.

Kampanie społeczne
KPPSP Aleksandrów Kujawski
87-700 Aleksandrów Kujawski, ul. Halinowo 2a
Tel. 54 231 89 00 (centrala)
Tel. / Fax. 54 282 40 60

Numer alarmowy
998 lub 112