KPPSP Radziejów

WYNIKI V, VI ETAPU - Naboru kandydatów do służby w Państwowej Straży Pożarnej


6 listopada 2018 r. 10:19
WYNIKI V, VI ETAPU - Naboru  kandydatów do służby w Państwowej Straży Pożarnej

Komisja do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego dotyczącego wyboru kandydatów do służby przeprowadziła V etap postępowania kwalifikacyjnego, jakim była ocena złożonych dokumentów a następnie zaprosiła kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną, którą przeprowadzono w dniu 26 października br.

Kandydaci z poniższymi numerami identyfikacyjnymi uzyskali pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej :

1,            7,            

Po weryfikacji łącznej liczby punktów uzyskanych przez kandydatów w poszczególnych etapach postępowania została ustalona następująca kolejność:

1 – kandydat z numerem identyfikacyjnym – 1

2 - kandydat z numerem identyfikacyjnym  - 7

 W związku z powyższym kandydat z najwyższą liczbą uzyskanych punktów zostanie skierowany do Kujawsko – Pomorskiej Rejonowej Komisji Lekarskiej MSWIA w Bydgoszczy, celem ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w PSP.

W przypadku gdy komisja lekarska podległa ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych orzeknie, że kandydat jest niezdolny do służby w PSP, na badnia lekarskie kieruje się kolejnego kandydata z najwyższą liczbą punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym.

KPPSP Aleksandrów Kujawski
87-700 Aleksandrów Kujawski, ul. Halinowo 2a
Tel. 54 231 89 00 (centrala)
Tel. / Fax. 54 282 40 60

Numer alarmowy
998 lub 112
Polecane strony
BIP