KPPSP Radziejów

Wyniki naboru do służby w PSP


10 października 2019 r. 08:14
Wyniki naboru do służby w PSP

Komisja do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego dotyczącego wyboru kandydatów do służby przeprowadziła kolejny etap postępowania kwalifikacyjnego, jakim była ocena złożonych dokumentów a następnie zaprosiła kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną, którą przeprowadzono w dniu 07 października br.

Kandydaci z poniższymi numerami identyfikacyjnymi uzyskali pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej :

4, 8, 15, 17

Po weryfikacji łącznej liczby punktów uzyskanych przez kandydatów w poszczególnych etapach postępowania została ustalona następująca kolejność:

1 – kandydat z numerem identyfikacyjnym - 4
2 - kandydat z numerem identyfikacyjnym  - 8

3 - kandydat z numerem identyfikacyjnym – 15
4 - kandydat z numerem identyfikacyjnym – 17

W związku z powyższym kandydaci z numerami 4, 8,  zostaną skierowani do Kujawsko – Pomorskiej Rejonowej Komisji Lekarskiej MSWIA w Bydgoszczy, celem ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w PSP.

W przypadku gdy komisja lekarska podległa ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych orzeknie, że kandydat jest niezdolny do służby w PSP, na badania lekarskie kieruje się kolejnego kandydata z najwyższą liczbą punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym ( dot. kandydatów z numerami 15, 17).

Kampanie społeczne
KPPSP Aleksandrów Kujawski
87-700 Aleksandrów Kujawski, ul. Halinowo 2a
Tel. 54 231 89 00 (centrala)
Tel. / Fax. 54 282 40 60

Numer alarmowy
998 lub 112