KPPSP Radziejów

Wyniki III, IV etapu - Nabór do służby w PSP


12 marca 2019 r. 03:14
Wyniki III, IV etapu - Nabór do służby w PSP

Dnia 12 marca br. odbył się kolejny etap postępowania kwalifikacyjnego kandydatów do służby w Komendzie Powiatowej PSP w Aleksandrowie Kujawskim - sprawdzian braku lęku wysokości.

Próbę wysokościową zaliczyli kandydaci z numerami

2, 3, 4, 8, 9, 10, 13, 19, 22, 24, 26, 28, 36

przystępując tym samym do kolejnego etapu - sprawdzianu z pływania. Próba zaliczona przez wszystkich kandydatów przystępujących do sprawdzianu.

Kolejny etap naboru kandydatów do służby odbędzie się dnia 19 marca br. w budynku komendy przy ul. Halinowo 2a.

Kandydaci z numerami 2, 3 proszeni są o przybycie na godzinę 9.30, a następnie odpowiednio :

      Kandydaci z numerami  4, 8 - godz. 10.00
                                               9, 10 – godz. 10.30
                                             13, 19 – godz. 11.00
                                             22, 24 – godz.11.30
                                             26, 28, 36 – godz.12.00

 

Informuję, iż w dniu 14 marca br. mija termin składania pozostałych dokumentów wskazanych w Ogłoszeniu o naborze.  

 

 

Kampanie społeczne
KPPSP Aleksandrów Kujawski
87-700 Aleksandrów Kujawski, ul. Halinowo 2a
Tel. 54 231 89 00 (centrala)
Tel. / Fax. 54 282 40 60

Numer alarmowy
998 lub 112