KPPSP Radziejów

POŻAR ŚMIECI NA SKŁADOWISKU W SŁUŻEWIE


24 stycznia 2019 r. 12:27
POŻAR ŚMIECI NA SKŁADOWISKU W SŁUŻEWIE

W dniu 19.01.2019 około godzimy 22:25 do Stanowiska Kierowania Komendy Powiatowej PSPw Aleksandrowie Kujawskim wpłynęło zgłoszenie o prawdopodobnym pożarze śmieci na jednej z kwater Składowiska Odpadów EKOSKŁAD w Służewie. Po dojeździe na miejsce zdarzenia i rozpoznaniu sytuacji pożarowej, zadysponowane do działań (w sumie 10 zastępów Straży Pożarnych) przystąpiły do akcji. Działania Straży Pożarnej polegały na podawaniu prądów wody  na odpady rozgarniane przez koparkę. Akcja zakończyła się około 3:20  w dniu 20.01.2019.

Na prośbę spółki EKOSKŁAD załączamy oświadczenie kierownictwa.

 

OŚWIADCZENIE

W związku z pojawieniem się w prasie lokalnej informacji o pożarze jaki powstał na naszym składowisku odpadów w Służewie informujemy, co następuje:

W dniu 19 stycznia w późnych godzinach nocnych pracownik ochrony zakładu podczas obchodu terenu zakładu zauważył wydobywający się dym z odpadów magazynowanych przy obiekcie sortowni. O powyższym fakcie niezwłocznie powiadomił straż pożarną oraz kierownictwo zakładu.

Na teren zakładu przyjechało łącznie 7 zastępów ochotniczej i państwowej straży pożarnej.

Podczas interwencji straż pożarna stwierdziła jedynie, iż z magazynowanych odpadów wydobywa się dym. Nie doszło do powstania jakichkolwiek płomieni. Kamera termowizyjna, którą dysponowała straż pożarna, wykazała w stercie odpadów temperaturę od 30 do 65 stopni.

Badając przyczyny pojawienia się dymu pracownicy straży pożarnej stwierdzili, iż doszło do samozapłonu wewnątrz magazynowanych odpadów. Podejrzewamy, że na skutek reakcji chemicznej między poszczególnymi odpadami, podwyższyła się ich temperatura, a w konsekwencji pojawił się dym. Co ważne na placu magazynowane były tylko i wyłącznie zwykłe odpady komunalne. Nie było tam odpadów niebezpiecznych, ani innych mogących wpłynąć na skażenie środowiska. Wydobywający się dym nie był toksyczny.

Pragniemy jeszcze raz uspokoić okolicznych mieszkańców. W zaistniałym przypadku nie doszło do powstania płomieni. Mając na uwadze licznie występujące przypadki pożarów na innych składowiskach w Polsce, niejako z obawy o pojawienie się tego typu sytuacji w Naszym zakładzie, zasadnym było powiadomienie straży pożarnej. Działania wszystkich służb były prawidłowe i miały przede wszystkim charakter prewencyjny.

 

Prezes Zarządu

PUP „EKOSKŁAD” Sp. z o.o. w Służewie

Kampanie społeczne
KPPSP Aleksandrów Kujawski
87-700 Aleksandrów Kujawski, ul. Halinowo 2a
Tel. 54 231 89 00 (centrala)
Tel. / Fax. 54 282 40 60

Numer alarmowy
998 lub 112