KPPSP Radziejów

Powołanie na stanowisko Komendanta Powiatowego PSP w Aleksandrowie Kujawskim


1 października 2019 r. 10:04
Powołanie na stanowisko Komendanta Powiatowego PSP w Aleksandrowie Kujawskim

W dniu 27 września 2019 roku Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Janusz Halak powołał od dnia 1 października 2019 roku bryg. mgr inż. Sławomira Zawitowskiego na stanowisko Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim.

Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Janusz Halak w obecności swojego zastępcy st. bryg. Sławomira Herbowskiego, Naczelnika Wydziału Kadr w KW PSP w Toruniu mł. bryg. Ewy Raciniewskiej  wręczył akt powołania na stanowisko komendanta powiatowego.

Pan bryg. mgr inż. poż. Sławomir Zawitowski służbę zawodową w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej pełni od 07 sierpnia 1998 roku. Służbę rozpoczął jako podchorąży w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, gdzie w 2002 roku uzyskał tytuł inżyniera pożarnictwa, a w roku 2004 tytuł magistra pożarnictwa. Po ukończeniu nauki w SGSP mianowany został na stanowisko dowódcy zastępu w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej Komendy Miejskiej PSP we Włocławku.
W kolejnych latach przeszedł dalsze szczeble dowódcze i z dniem 01.12.2011 r. mianowany został na stanowisko Dowódcy JRG PSP we Włocławku. W 2013 roku na Wydziale Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika ukończył studia podyplomowe w zakresie ratownictwa chemicznego.

W uznaniu wiedzy i doświadczenia, Kujawsko – Pomorski Komendant Wojewódzki PSP
z dniem 01 września 2019 r powierzył pełnienie obowiązków i ostatecznie z dniem 01 października br. powołał na stanowisko Komendanta Powiatowego PSP w Aleksandrowie Kuj. Pana bryg. mgr inż. poż. Sławomira Zawitowskiego.

Zdjęcia: mł. bryg. Adam Kiełbasiewicz

Kampanie społeczne
KPPSP Aleksandrów Kujawski
87-700 Aleksandrów Kujawski, ul. Halinowo 2a
Tel. 54 231 89 00 (centrala)
Tel. / Fax. 54 282 40 60

Numer alarmowy
998 lub 112