KPPSP Radziejów

Powiatowe Obchody Dnia Strażaka w Aleksandrowie Kujawskim


4 maja 2020 r. 02:14
Powiatowe Obchody Dnia Strażaka w Aleksandrowie Kujawskim

            W dniu 04 maja 2020 na placu Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Aleksandrowie Kujawskim i Ciechocinku odbyły się uroczystości związane z Powiatowymi Obchodami Dnia Strażaka w Komendzie Powiatowej PSP w Aleksandrowie Kujawskim. Z uwagi na okres pandemii uroczystość miała charakter kameralny, w której udział wzięli tylko funkcjonariusze i pracownicy cywilni tutejszej komendy. Pan bryg. Sławomir Zawitowski - Komendant Powiatowy złożył strażakom życzenia z okazji ich święta, następnie odczytano wyciągi z postanowień, odznaczeń i awansów.

ODZNACZENI :

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
BRĄZOWYM MEDALEM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ

odznaczył
młodszego aspiranta Michała ORŁOWSKIEGO

----------------

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
BRĄZOWĄ ODZNAKĄ "ZASŁUŻONY DLA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ"

odznaczył
asp. sztab. Radosława BAJDALSKIEGO

-----------------

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP województwa Kujawsko - Pomorskiego
przyznało

ZŁOTY MEDAL ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA
brygadierowi Sławomirowi ZAWITOWSKIEMU

---------------

STOPNIE  w KORPUSIE OFICERSKIM:

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
nadał stopień młodszego brygadiera

– starszemu kapitanowi Krzysztofowi KORNACKIEMU
 

nadał stopień  kapitana
młodszemu kapitanowi Łukaszowi KUŁAKOWSKUEMU
oraz młodszemu kapitanowi Kamilowi RUTKOWSKIEMU

STOPNIE W KORPUSIE ASPIRANTÓW:

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej
nadał stopień aspiranta

- młodszemu aspirantowi Piotrowi BOROWSKIEMU
- młodszemu aspirantowi Damianowi FRĄCZEK
- młodszemu aspirantowi Dariuszowi KUROPATWIŃSKIEMU
- młodszemu aspirantowi Tomaszowi WIŚNIEWSKIEMU
- młodszemu aspirantowi Michałowi ŻBIKOWSKIEMU

STOPNIE w KORPUSIE PODOFICERSKIM:

Kujawsko Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej
nadał stopień starszego ogniomistrza

- ogniomistrzowi Łukaszowi FIGA
- ogniomistrzowi Łukaszowi PAŁASZYŃSKIEMU

stopień młodszego ogniomistrza 
-  st. sekcyjnemu Wojciechowi LITKA

 - st. sekcyjnemu Dawidowi JELIŃSKIEMU
  - st. sekcyjnemu Danielowi SZYMAŃSKIEMU

stopień starszego sekcyjnego
- sekcyjnemu Łukaszowi ŚWIERKOWSKIEMU

 

STOPNIE w KORPUSIE SZEREGOWYCH

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim
nadał z dniem 04 maja 2018 r.

stopień starszego strażaka - strażakowi  Szymonowi SOKÓŁ

 

Za należyte wykonywanie powierzonych zadań służbowych z dbałością o wysoką jakość i termin ich realizacji, wykazywanie odpowiedzialności oraz zaangażowanie w służbie Komendant Powiatowy PSP w Aleksandrowie Kujawskim przyznał strażakom i pracownikom cywilnym nagrody pieniężne.

Kampanie społeczne
KPPSP Aleksandrów Kujawski
87-700 Aleksandrów Kujawski, ul. Halinowo 2a
Tel. 54 231 89 00 (centrala)
Tel. / Fax. 54 282 40 60

Numer alarmowy
998 lub 112