KPPSP Radziejów

OGŁOSZENIE O NABORZE DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ
W KOMENDZIE POWIATOWEJ PSP W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

Komendant Powiatowy PSP w Aleksandrowie Kujawskim  ogłasza nabór do służby przygotowawczej
w Komendzie Powiatowej PSP w Aleksandrowie Kujawskim na 4 wakujące stanowiska wymagające szczególnych predyspozycji i umiejętności.

·       Liczba wolnych stanowisk:4,

·       Nazwa stanowisk: stażysta - docelowo starszy ratownik kierowca

·       System pełnienia służby: zmianowy rozkład czasu służby

·       Miejsce pełnienia służby:
        Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza w Aleksandrowie Kuj.
        i Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza w Ciechocinku,

·       Planowany termin przyjęcia do służby: III -IV kwartał 2018r.

Termin składania dokumentów upływa z dniem 28 marca 2018 r.

 

TREŚĆ OGŁOSZENIA

Załącznik nr 1 - Oświadczenie kandydata
Zalącznik nr 2 - Zaświadczenie lekarskie

 

OGŁOSZENIE  -  ZMIANA W TREŚCI OGŁOSZENIA O NABORZE DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ W KOMENDZIE POWIATOWEJ PSP
W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

Informuję, iż w Ogłoszeniu o naborze do służby przygotowawczej następuje zmiana polegająca na scaleniu I i III etapu postępowania kwalifikacyjnego. W związku z powyższym  Komisja już na I etapie postępowania dokona oceny złożonych dokumentów poszczególnych kandydatów przydzielając odpowiednią ilość punktów gratyfikacyjnych za posiadane uprawnienia zgodnie z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych

i Administracji z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego
w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej ( Dz.U. z 2016 r., poz. 30).

Pozostałe zapisy ogłoszenia pozostają bez zmian.

KPPSP Aleksandrów Kujawski
87-700 Aleksandrów Kujawski, ul. Halinowo 2a
Tel. 54 231 89 00 (centrala)
Tel. / Fax. 54 282 40 60

Numer alarmowy
998 lub 112
Polecane strony
BIP