KPPSP Radziejów

Dnia 29 marca 2018 r. Komisja do spraw rekrutacji kandydatów do służby w PSP sprawdziła złożone dokumenty pod względem formalnym oraz  przydzieliła im odpowiednią ilość punktów gratyfikacyjnych za posiadane uprawnienia.

Do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego jakim jest test sprawności fizycznej (przeprowadzany zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z dnia 27 października 2005 r. w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej) zakwalifikowały się osoby z poniższymi numerami identyfikacyjnymi:

 

 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

 24

25

26

27

28

29

30

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Próba harvardzka oraz testy sprawności fizycznej -  Dnia 04.04.2018 r.  – od godz. 9.30 – Ośrodek Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu – ul. Toruńska 72, 87-152 Łubianka. Zgodnie z harmonogramem prowadzonego naboru.

Dodatkowe informacje:

Podczas próby harvardzkiej i próby sprawnościowej obowiązuje ubiór sportowy
w obuwiu bez kolców. Przed przystąpieniem do każdej próby przedstawić należy dokument tożsamości ze zdjęciem oraz oryginalne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem przystąpienia do testu.

 

 

KPPSP Aleksandrów Kujawski
87-700 Aleksandrów Kujawski, ul. Halinowo 2a
Tel. 54 231 89 00 (centrala)
Tel. / Fax. 54 282 40 60

Numer alarmowy
998 lub 112
Polecane strony
BIP